Mesazhi #106245 i Listës së E-mailave CGatePro@mail.stalker.com
Nga: Palvelin Postmaster <postmaster@palvelin.fi>
Lënda: Re: Temporarily blocked...not
Data: Fri, 28 Oct 2016 08:21:18 +0300
Për: CommuniGate Pro Discussions <CGatePro@mail.stalker.com>
X-Mailer: Apple Mail (2.3251)

> On 27 Oct 2016, at 23:56, James Moe <jimoe@sohnen-moe.com> wrote:
>
> On 10/26/2016 11:37 PM, Palvelin Postmaster wrote:
>> 20:43:21.343 1 ROUTER SYSTEM: 'angela' rejected. Error Code=unknown user account
>> 20:43:21.596 1 ROUTER SYSTEM: 'company' rejected. Error Code=unknown user account
>>
>  There are two different account names.

I don’t think that was it. I believe blocking is per offending host.

Instead, I think the problem was my Settings>Network>Blacklisted IPs>Temporarily Blocked IP Addresses>Blocking Time was set to ’0 sec’ for some reason (I guess I had done it at some point, just don’t remember why). :)
Regjistrohu (për LAJME Automatike) Regjistrohu (për KLASIFIKIME) Pajtohu (për INDEKSIME) Ç'regjistrohu Shkruaji Administratorit të Listës